Položek v košíku: 0 0,00 €
česká verze slovenská verze english version deutch

Obchodní podmínky

 

Prodávající

je firma TVAR, výrobní družstvo Klatovy, se sídlem Dr. Sedláka 713, 339 01 Klatovy, IČ:00028983, DIČ: CZ00028983, vedená u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou DrXXVI 17, zapsána dne 19. ledna 1951. Dále jen Prodávající.

Všeobecně

Veškeré dodávky se uskutečňují v souladu s dále uvedenými dodacími a platebními podmínkami. Odlišné ustanovení lze sjednat jen na základě výslovného písemného ujednání obou smluvních stran.

Objednávka

Objednávky jsou přijímány pouze prostřednictvím našeho B2B e-shopu b2b.tvar-kt.cz nebo písemnou formou ( poštou, faxem, e-mailem ). Vyřizovány jsou průběžně dle pořadí, v jakém byly doručeny a s ohledem na stav skladových zásob. V objednávce je nutné uvést přesnou fakturační a dodací adresu odběratele, dále správný kód výrobku a požadované množství. V případě požadavku na montáž je nutné tento požadavek uvést rovněž v objednávce.

Cena

Ceny jsou pro velkoobchodní partnery řešeny individuálně. Pro maloobchodní odběr prosím navštivte naše hlavní stránky www.tvar-kt.cz .

Doprava

Doprava není zahrnuta v ceně výrobků a pro všechny kupující je účtována zvlášť, a to ze skladu dodavatele v Klatovech do místa určení příjemce.
Cena dopravy je pro velkoobchodní partnery řešena individuálně.

Sestavení a montáž

Abychom Vám ušetřili čas a peníze, jsou naše výrobky (kromě stolů, kde jsou nohy přibaleny zvlášť) odborně smontované a pečlivě zabalené již přímo v našich výrobních závodech.

V ceně výrobků není zahrnuto roznesení, ustavení a montáž nábytku. Uvedete-li svůj požadavek na tyto práce ve Vaší objednávce, oznámíme Vám konečnou částku spolu s potvrzením objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat vícenáklady v případě, že pro montáž zařízení nejsou standardní podmínky (např. přístupové cesty, nefungující výtah, zákaz parkování, nepřipravenost prostor apod.).

Dodací podmínky

Standardní dodací lhůta je 4 - 6 týdnů od obdržení objednávky, pokud není dohodnuto jinak. U atypických výrobků, speciálních služeb a při dodávkách velkých celků je konkrétní termín dodávky individuálně upřesněn po dohodě se zákazníkem. Dílčí dodávky jsou přípustné.

Platební podmínky

Prodávající akceptuje platbu řidiči v hotovosti (dobírkou) nebo platbu předem bankovním převodem na účet Prodávajícího. Až do celkového zaplacení zůstává zboží majetkem Prodávajícího.

Stornovací podmínky

Stávky, požáry, dopravní kalamity, živelné katastrofy a ostatní zásahy vyšší moci, jmenovitě neuvedené, osvobozují prodávajícího od závazku plnění po celou dobu jejich trvání. V případě, že kupující odstoupí od již podepsané kupní smlouvy nebo stornuje závazně vystavenou objednávku, aniž by prodávající prokazatelně zavdal příčinu, vyhrazuje si prodávající právo postupovat dle následujících pravidel:
1./ Storno objednávky je nutné provést vždy písemnou formou.
2./ Prodávající je oprávněn odstoupit od objednávky v případě, že objednané zboží není k dodání v požadované dodací lhůtě. Tuto skutečnost je však povinen kupujícímu písemně oznámit.
3./ V případě storno objednávky ze strany kupujícího je prodávající oprávněn požadovat storno poplatek ve výši 30% sjednané kupní ceny.

Reklamační řád

Na všechny naše výrobky je poskytována garance v délce trvání 24 měsíců od data expedice. Veškeré reklamace je nutné zaslat písemnou formou (poštou, faxem, e-mailem) pokud možno i včetně fotodokumentace reklamované vady. Prodávající oznámí zákazníkovi do 3 pracovních dnů stanovisko k reklamaci a termín konečného vyřešení reklamace. Odběratel je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho fyzický stav. Každá zjištěná závada při přepravě musí být uvedena v přepravním nebo dodacím listě a potvrzena přepravcem. Bez tohoto potvrzení přepravcem nelze uplatnit reklamaci poškozeného zboží při přepravě !!! Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být odběratelem uplatněna do 7 pracovních dnů ode dne přejímky zboží. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po zjištění, nejpozději do 24 měsíců ode dne přejímky zboží. V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu dodáno zboží náhradní, v případě reklamace odstranitelné vady bude provedena oprava poškozeného zboží. Pro náhradní plnění si prodávající vyhrazuje přiměřený čas. Veškeré námi dodávané výrobky jsou určeny pro použití v interiéru.

Právní vztahy

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a čs. Jurisdikci. Použití zákonů mimo území ČR se vylučuje. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s výše uvedenými dodacími podmínkami a bere na sebe závazek tyto plně respektovat.

 

Tyto stránky obsahují cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souboru cookie.   Další informace